Κόλλα για θερμομονωτικές πλάκες ,

Λευκή 

Χρησιμοποιείται και για επικάλυψη πλέγματος

Σακκί 25 κιλά

WACOL THERMO Λευκή 25kg

€8.75Τιμή