ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το AREXOL RUBBER είναι στεγανωτικό ασφαλτικό διάλυμα ενός συστατικού. Αποτελείται από άσφαλτο τροποποιημένη με S.B.S. (συνθετικό ελαστικό), ειδικά πρόσθετα και αρωματικούς διαλύτες. Είναι προϊόν για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Ο τελικός του υμένας είναι ενιαίος (χωρίς ενώσεις) ενώ η μικρομοριακή του δομή του επιτρέπει την άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
Λόγω της εξαιρετικής του ελαστικότητας (> 1000%) διεισδύει και γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και παρακολουθεί όλες τις συστολοδιαστολές της επιφάνειας που καλύπτει. 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 Λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων της μεμβράνης που σχηματίζει το AREXOL RUBBER έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών. Στεγανοποιεί απόλυτα τοιχία, θεμελιώσεις, τοίχους αντιστήριξης, δώματα, μπαλκόνια και βεράντες, ζαρντινιέρες, μπάνια, δεξαμενές, αποχετευτικούς αγωγούς, ελενίτ, γυψοσανίδες κ.α..
Χρησιμοποιείται ακόμη ως φράγμα υδρατμών, αστάρι για τη επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών και ως επισκευαστικό σε κατεστραμμένες παλαιές στεγανώσεις.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 Προετοιμασία επιφάνειας      
Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, λάδια και να είναι στεγνή.
Εφαρμογή
Εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη βούρτσα, ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις σταυρωτά η μία με την άλλη και αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη στρώση. Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών μία στρώση είναι αρκετή και η χρήση φλόγιστρου πρέπει να γίνει τουλάχιστον μετά από 24 ώρες από την επάλειψη. Αν και το AREXOL RUBBER έχει καλή αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία, συνίσταται η προστασία του με αντανακλαστική βαφή RECTIFLEX για τα σημεία που είναι εκτεθειμένα. Για αρμούς διαστολής ή μεγάλες ρηγματώσεις της επιφάνειας πρέπει πρώτα να γίνεται πλήρωση με AVIP GUM (Ασφαλτική Μαστίχη) και αφού στεγνώσει πλήρως να ενισχύεται το με υαλόπλεγμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Αριστη πρόσφυση σε διάφορους τύπους επιφανειών, με ή χωρίς τη χρήση ασταριού.
- Αραιώνεται προαιρετικά με διαλύτη προκειμένου να βελτιωθεί η εργασιμότητά του.
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως 80 oC.
- Υψηλή αντοχή στο ψύχος, η μεμβράνη παραμένει ελαστική μέχρι και τους -25 oC.
- Αριστες μηχανικές ιδιότητες, υψηλή τάση θραύσης και ελαστικότητα.
- Αριστη αντοχή στα χαμηλής πυκνότητας χημικά.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σφραγιστικό αρμών διαστολής μικρού πάχους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
Για επιφάνειες από σκυρόδεμα συνιστάται αραίωση με βενζίνη για την πρώτη στρώση 10 – 15 % και  εάν απαιτείται για την δεύτερη ≤ 10 % αραίωση. Ανάλογα με την υφή  και το πορώδες του σκυροδέματος η κατανάλωση κυμαίνεται από 0,3 – 0,5 kg/m2 ανά στρώση. Για μεταλλικές επιφάνειες η κατανάλωση ανά στρώση κυμαίνεται από 0,2 – 0,3 kg/m2.

AREXOL RUBBER

€68.00Τιμή