ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το AREXOL LAC είναι στεγανωτικό προϊόν ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο (85/25) διαλυμένη σε αρωματικούς διαλύτες. Στην τελική του μορφή (στερεή) σχηματίζει γυαλιστερό φιλμ, αδιαπέραστο από το νερό και πολύ καλά συγκολλημένο σε όλες τις δομικές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Προσβάλλεται από οργανικούς διαλύτες. Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το Κ.Ε.ΔΕ σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 41. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κύρια χρήση του AREXOL LAC είναι σαν αστάρι – primer για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών περί την στεγάνωση και για προστασία εξωτερικών γενικά επιφανειών από σκυρόδεμα και ως αντιδιαβρωτικό μεταλλικών επιφανειών. Χρησιμοποιείται για προστασία ξύλινων πασάλων στην επιφάνεια που βυθίζεται στο έδαφος για την προστασία του ξύλου από την διάβρωση που προκαλεί η υγρασία, σε ξύλινες κολώνες της ΔΕΗ σε αντικατάσταση της λιθανθρακόπισσας που χρησιμοποιούνταν παλαιά.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας      

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σαθρά υλικά ή λάδια και απαραίτητα στεγνή.

Εφαρμογή

Εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη βούρτσα, ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής σε μία ή δύο στρώσεις. Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αρκεί μια στρώση η οποία πρέπει να έχει ξεραθεί πλήρως / να αποβάλλει τον διαλύτη που περιέχει (συνήθως 24 ώρες) πριν την χρήση του φλόγιστρου. Για επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστάται η προστασία του AREXOL LAC με ανακλαστική βαφή αλουμινίου τύπουRECTIFLEX.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Για μεταλλικές επιφάνειες η κατανάλωση ανά στρώση κυμαίνεται από 100-150 gr/ m2. Για επιφάνειες από σκυρόδεμα η κατανάλωση εξαρτάται από την υφή και το πορώδες της συγκεκριμένης επιφάνειας. Ενδεικτικά αναφέρεται κατανάλωση 250 - 300 gr/m2 ανά στρώση.

AREXOL LAC

€44.00Τιμή