Πάστα 2 συστατικών με βάση το τσιμέντο για εφαρμογή με πινέλο, προσφέρει πλήρη και μόνιμη στεγανοποίηση τοίχων από σκυρόδεμα, υπόγειους τοίχους, δεξαμενές, σήραγγες, θεμέλια, κανάλια κ.λπ.

AQUASIL FLEX

€48.75Τιμή