• Αστάρι ακρυλικών σοβάδων το οποίο χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού Tetralux
  • Ακρυλικό αστάρι νερού με λεπτόκοκκα αδρανή.
  • Βάφεται κυρίως για την βελτίωση της πρόσφυσης τόσο των λείων χαμηλής απορροφητικότητας τοίχων, όσο και των απορροφητικών ή ελαφρώς σαθρών επιφανειών.
  • Αποτελεί μέρος του συστήματος θερμοπρόσοψης TETRATHERM πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ

€52.00Τιμή